aanbesteding realisatie Zuidasdok aangekondigd

FORTEC ondersteunt aannemers ook in de aanbestedingsfase. Zo hebben we specialisten in dienst die gespecialiseerd zijn in ontwerp en enigneering, tendermanagement en calculatie. We volgen de aanbestedingsmarkt dan ook op de voet.

Vorige week werd de aanbesteding van een groot project (ongeveer 1 miljard euro) aangekondigd: de realisatie van de Zuidasdok. De aanbestedende dienst  is Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud, mede namens ProRail en de gemeente Amsterdam.

Het gaat om een zestal onderdelen:

1. Verbreding van de A10 tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, inclusief de ondertunneling van het verkeer op de A10 over een lengte van circa 1 kilometer ter hoogte van het centrumgebied van de Zuidas;

2. Reconstructie en uitbreiding van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, inclusief de bruggen over de Schinkel en Amstel;

3. Reconstructie en uitbreiding van de Openbaar Vervoerterminal (OVT) Amsterdam Zuid, waaronder de verbreding van de Minervapassage, de realisatie van de Brittenpassage, de realisatie van tram- en busstation in de directe nabijheid van het station, de daarvoor benodigde aanpassingen aan en uitbreiding van de aanwezige OV-infrastructuur;

4. Verbetering en (her)inrichting van de openbare ruimte in het gebied, en de inpassing van de infrastructuur in het stedelijk weefsel.

5. Onderhoud tijdens realisatie aan assets van Rijkswaterstaat. Voor zover aan assets van ProRail of Gemeente Amsterdam geen Werkzaamheden worden uitgevoerd door opdrachtnemer, blijft het onderhoud aan assets van ProRail respectievelijk gemeente Amsterdam uitgevoerd worden door ProRail en gemeente Amsterdam dan wel door de hen daarvoor ingeschakelde partijen.

6. Meerjarig onderhoud tunneltechnische installaties voor een periode van zeven jaar na openstelling volledige tunnelsysteem. Dit omvat meer dan sec het onderhoud aan de tunneltechnische installaties maar betreft ook het dagelijks onderhoud aan overige onderdelen van de tunnel, doch exclusief asfalt onderhoud of onderhoud aan civieltechnische constructies.

De dialoogfase van de aanbesteding is gepland in september 2015. Daarin zal in gesprekken met geïnteresseerden uitgebreid gesproken worden over de veelzijdigheid en complexiteit van het project, de beperkt beschikbare ruimte en de vaardigheden waarover de opdrachtnemer zal moeten beschikken. De gunning van de opdracht op basis van EMVI zal naar verwachting in 2017 plaatsvinden, waarna de bouw eind 2017 van start kan gaan. In 2028 is Zuidasdok gereed.

U vindt de aankondiging van de opdracht op TenderNed

 

Bron foto: © Dennisvdwater | dreamstime.com – Amsterdam Offices

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.