Bouwbesluit 2012

Gebouwen mogen geen gevaren opleveren voor inwonenden en omgeving. Daarom heeft de overheid eisen voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd in een zogenaamd Bouwbesluit. Het is de taak van de opdrachtgever van de bouw om deze eisen na te leven en er voor te zorgen dat de bouwwerkzaamheden goed en veilig worden uitgevoerd.

Het Bouwbesluit 2012 geldt voor het bouwen en in stand houden van alle gebouwen. In een aantal gevallen maakt het Bouwbesluit onderscheid in voorschriften voor nieuwbouw en voor bestaande bouw. Voor alle nieuw te bouwen bouwwerken gelden de nieuwbouweisen, maar ook bij verbouwingen moet in principe voldaan worden aan de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit. In diverse situaties kan ontheffing worden verleend tot niveau bestaande bouw of rechtens verkregen niveau. Dat geldt dus ook voor verbouwingen in of aan bestaande bouwwerken.

Sinds de invoering van het Bouwbesluit in 1992 is het enkele keren aangepast. Op 1 april 2012 is het nieuwste Bouwbesluit in werking getreden. Het besluit is meer toegankelijk en beter leesbaar dan het oude Bouwbesluit. In het Bouwbesluit 2012 is een groot aantal voorschriften veranderd, aangepast of aangevuld.

Voor het gemak geven wij u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het Bouwbesluit:

  • Het verbouwen van leegstaande kantoren naar een andere bestemming, zoals woningen, wordt gemakkelijker. Hiermee komt de ontheffing door de gemeente te vervallen. Daarvoor in de plaats komen landelijke uniforme voorschriften voor de verbouwing. De procedure van een verbouwing is daarmee soepeler en tegen lagere kosten mogelijk;
  • De eisen voor een buitenberging en een buitenruimte bij nieuwbouwwoningen keren na een afwezigheid sinds 2003 weer terug in het Bouwbesluit;
  • Milieu is een nieuwe afdeling in het Bouwbesluit, waarmee duurzaam bouwen een plaats in het Bouwbesluit heeft gekregen. Er is daartoe een functionele eis opgenomen voor nieuw te bouwen woningen en kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlakte van ten minste 100 vierkante meter. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze gebouwen moet een berekening worden ingeleverd van de milieueffecten van de materialen;
  • Het gebruiksbesluit en de bouwverordening zijn verder geïntegreerd in het Bouwbesluit.

Het gehele Bouwbesluit 2012 is onder andere op http://www.bouwbesluitonline.nl/ te bekijken.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.