BWT-congres - workshop 'een goede ruimtelijke ordening'

Rena Swalen is projectmanager VTH. Als specialist in haar vakgebied nam zij deel aan het BWT-congres en volgde daar enkele workshops, waaronder 'Een goede ruimtelijke ordening', een interessante workshop waar de kruimelgevallenregeling en alle mogelijkheden die daarbij horen centraal werden gezet.

Rena vertelt: "Het enige constante aan wet- en regelgeving is dat het altijd zal blijven veranderen. Dit houdt in dat je als specialist nooit klaar bent met leren. In mijn functie als projectmanager VTH met een juridische achtergrond weet ik dit als geen ander. Onze specialisten ondervinden dagelijks de gevolgen van wetswijzigingen in de praktijk. Des te meer reden om de workshop 'Een goede ruimtelijke ordening' bij te wonen en mijn juridische kennis te verbreden.

Want wat betekent dit eigenlijk? In Artikel 3.1 Wro waarin is vastgelegd dat het bevoegd gezag zorgt voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, van toepassing is op alle ruimtelijke ontwikkelingen. Afwijken mag, maar wel onder een aantal voorwaarden. De activiteit waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd moet bijvoorbeeld voldoen aan Artikel 4 bijlage ll van de BOR (kruimelgevallenregeling). Tevens is het wel of niet afwijken een vrije beschikking en behoeft daarom een belangenafweging en een deugdelijke motivering in begrijpbare taal naar de burger toe. Vervolgens moet er getoetst worden of de volgende factoren van invloed kunnen zijn op de ruimtelijke ontwikkeling: archeologie, bodem, externe veiligheid, ecologie, water, milieu beleid, verkeer/vervoer en luchtkwaliteit bijvoorbeeld.

"Welke factoren beïnvloeden de ruimtelijke ordening?"

Komen er op de plek waar gebouwd gaat worden beschermde diersoorten voor? Is er voldoende afstand tussen een kinderdagverblijf en de vastgestelde route gevaarlijke stoffen? Deze factoren kunnen er voor zorgen dat het verlenen van een vergunning en/of afwijken van een bestemmingsplan niet mogelijk is. Van belang is dat er onderzocht wordt welke factoren in welke mate de ruimtelijke ordening beïnvloeden. Hiervoor kan door het bevoegd gezag gebruik worden gemaakt van een quickscan waarbij de risico’s in kaart worden gebracht. Op basis van alle gegevens beslist het bevoegd gezag of afwijken is toegestaan. Tot slot dient men zich te beseffen dat wanneer het om een aanvraag voor de activiteit bouwen gaat die strijdig is met het bestemmingsplan, er impliciet een aanvraag tot afwijking van het bestemmingsplan wordt gedaan.

Het was een interessante workshop met veel informatie die na afloop genoeg aanleiding gaf om over dit onderwerp met andere specialisten uit het werkveld te discussiëren."

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.