BWT-congres - workshop 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen'

Björn Borrenbergs is projectmanager VTH. Als specialist in zijn vakgebied nam hij deel aan het BWT-congres en volgde daar enkele workshops, waaronder 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen - Wat, hoe, waarom en hoe nu verder'.

Björn: "In de interactieve workshop met Hajé van Egmond, kwartiermaker kwaliteitsborging bouw, kwam het onderwerp Wet kwaliteitsborging uitvoerig aan bod. Interessant om hierbij aanwezig te zijn, omdat veel van onze toezichthouders bouw en casemanagers bouw die bij FORTEC werken hiermee te maken hebben in hun dagelijkse werkzaamheden.

Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer besloten om de stemming over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen. Er is toegezegd dat de wet niet voor 1 januari 2019 in werking zal treden. Ondertussen wordt er gediscussieerd in zowel de Eerste als de Tweede kamer over met name wat de rol van gemeenten hierbij is. De conclusie die de Eerste Kamer trok is: "Gemeenten zijn er voor het toezicht, mogen zich ermee bemoeien en hebben daar dan ook de middelen voor, of je haalt de inhoudelijke afweging weg’’.

Tijdens de workshop ontstonden interessante discussies over stellingen als: Is ‘publiek’ of ‘privaat’ wel de juiste vraag? Hoe kunnen we zorgen voor voldoende kwaliteit op toezicht? Maar ook: hoe kunnen we het op een andere manier invullen?

De workshop werd afgesloten met een discussie rondom de stelling: ‘’Geen vergunning, maar vertrouwen in de sector!’’. Een aantal argumenten die hierbij aangehaald werden:

  • Niet alleen controleren op outcome en output;
  • Wel steekproefsgewijs (reality checks);
  • Ga uit van zelfregulering in de sector;
  • Controleer op bedrijfsproces en kwaliteitssysteem;
  • Geeft voldoende beeld over de outcome en output;
  • Private partijen zijn zelf verantwoordelijk om te voldoen aan wet- en regelgeving;
  • Zorg voor goede objectiveerbare normen;
  • Laat partijen hierin participeren bij het vaststellen van deze normen.

"Het BWT-congres met de daarbij horende workshops was een mooie gelegenheid om met specialisten in het vakgebied hierover te discussiëren." aldus Björn Borrenbergs, projectmanager VTH bij FORTEC.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.