"Dit project heeft zoveel uitdagingen dat ik hier wel voor moest kiezen"

 "Dit project heeft zoveel uitdagingen dat ik hier wel voor moest kiezen"

Jan Loopik heeft jarenlange ervaring met tijdelijke verkeersmaatregelen. Via FORTEC is hij sinds juni gedetacheerd bij MNO Vervat op het project Buitenring Parkstad Limburg.

Jan LoopikBuitenring Parkstad Limburg
In Zuidoost Limburg gaat de Combinatie Buitenring, een combinatie van MNO Vervat, Rasenberg en Besix, de Buitenring Parkstad Limburg aanleggen in opdracht van de Provincie Limburg.De aan te leggen weg heeft tot doel de regio Parkstad veel beter bereikbaar te maken. De realisatie van deze weg zorgt voor een betere én veiligere ontsluiting van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Onderbanken, Landgraaf, Nuth, Schinnen en Kerkrade. Voor dit project wordt in korte tijd 26 km dubbelbaans autoweg gerealiseerd, met 37 kunstwerken, 129 ecologische passages en een grondtransport van 4,8 miljoen m3 grond.

Het verkeer moet tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk doorstromen. Hiervoor moet een verkeerscirculatieplan worden opgesteld. Verkeersmanager en FORTEC-medewerker Jan Loopik is verantwoordelijk voor het opstellen van dit plan, waarin wordt aangegeven hoe de verkeersafwikkeling tijdens de realisatie van het project plaatsvindt. Tijdens de uitvoering is hij verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Daarnaast neemt Jan ook de permanente bewegwijzering en RVV-bebording, de openbare verlichting, de geleiderail en de technische installaties voor zijn rekening.

"Afstemming tussen alle partijen is de uitdaging"
De uitdaging bij de start van dit project ligt in de afstemming van de plannen en de planning van de Combinatie Buitenring op de wensen en eisen van de betrokken wegbeheerders, waarbij ook de belangen van omwonenden en de aanliggende bedrijven een heel belangrijke rol spelen. 

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.