Duurzaamheid en MVO

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn sinds een aantal jaren discussieonderwerpen voor zowel overheid en bedrijven als individuen onderling. De termen worden tegenwoordig steeds vaker door elkaar gebruikt, terwijl duurzaam ondernemen feitelijk een milieuachtergrond heeft en MVO een sociale achtergrond heeft. Beide staan ze echter voor het zoeken naar evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu oftewel de drie P’s profit, people, en planet. Alle drie de P’s worden geoptimaliseerd, zonder de balans er tussen te verliezen.

Een belangrijke succesfactor voor het realiseren van een duurzame organisatie is een visionaire directeur. In het meest ideale geval is de directeur volledig doordrongen van het belang van een duurzame organisatie en handelt hij daar ook naar. Dit gaat dus verder dan duurzaamheid slechts belangrijk vinden. Het besef van het belang van duurzaamheid voor de toekomst van de organisatie moet aanwezig zijn. Het is belangrijk dat de directeur beseft dat duurzaamheid veranderingen met zich mee brengt die alle medewerkers binnen het bedrijf raken.

Een tweede succesfactor is het creëren van een zo groot mogelijk draagvlak bij de medewerkers. Duurzaamheid is niet iets dat binnen no-time gerealiseerd kan worden, maar wat een projectmatige aanpak vraagt. Alle medewerkers dienen duurzaamheid in acht te nemen en hun attitude ten aanzien hiervan te wijzigen bij elke discipline in het bedrijf. Het is dus een samenspel van leiderschap, organiseren en overtuigen.

Duurzaamheid gaat volgens onze visie verder dan slechts het gebruik maken van Fairtrade-producten en het rijden van hybride bedrijfsauto’s. Om een betere leefomgeving voor iedereen te bewerkstelligen, is een ruimere blik op de werkelijkheid noodzakelijk. Duurzaamheid wordt niet alleen gekenmerkt door het aanschaffen van duurzame voedingsmiddelen, maar ook het respecteren van mensenrechten, ondersteunen van maatschappelijke activiteiten en het afwijzen van kinderarbeid behoren hiertoe.

Fortec heeft ervoor gekozen om zich niet puur en alleen op de eigen bedrijfsvoering te richten, maar te kiezen voor delen, ruilen en creëren. Verbinden wordt daarmee van steeds grotere waarde, zowel sociaal als economisch. Juist door deze netwerkbenadering ontstaan nieuwe, duurzame bedrijven die klaar zijn voor de toekomst.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.