Een maand na de invoering van de coronamaatregelen: wat merken we in de praktijk?

Frank van den Langenberg, coördinator asbestteam FORTEC en toezichthouder asbest gedetacheerd bij de Omgevingsdienst Brabant Noord, maakt de balans op; welke veranderingen brengen de coronamaatregelen met zich mee binnen de omgevingsdienst? Welke effecten zijn merkbaar binnen zijn werkveld? En hoe worden de werkzaamheden hierop aangepast?

Toezichthouden in tijden van corona

Binnen de gestelde maatregelen van het RIVM heeft de ODBN ook direct onderscheid gemaakt tussen noodzakelijke en niet noodzakelijke toezichthouding. Hierbij wordt gekeken naar saneringservaringen uit het verleden en naar het risico voor de leefomgeving. Is het risico hoog? Dan wordt dit gezien als een noodzakelijke sanering en vindt, met inachtneming van de RIVM maatregelen, het toezicht plaats.

Van toezicht op locatie naar administratief toezicht

“Waar asbestsaneringen niet kunnen worden gecontroleerd door toezicht op locatie zijn we nu extra scherp de visuele eindcontrole conform de NEN 2990. Zo kunnen we toch kijken of alle asbesttoepassing zijn gesaneerd en of de locatie juist is vrijgegeven”, vertelt Frank.

De NEN2990 inspectie en metingen worden uitgevoerd op locatie om te onderzoeken of asbesthoudende toepassingen correct zijn verwijderd. Wanneer de documentatie en de locatie in orde zijn, zal de inspecteur een vrijgaverapport opmaken. Deze vrijgave wordt gedaan aan het einde van de asbestsanering door een onafhankelijk laboratorium en in LAVS gezet. Voor de controle van deze vrijgaves hebben wij  de digitale checklisten aangepast en extra toetspunten toegevoegd.

“Als je bepaalde werkzaamheden niet bezoekt, bedenk hoe je deze werkzaamheden toch nog kunt volgen en kunt waarborgen. Bij diverse omgevingsdiensten zie ik dat met name het administratief toezicht op transportbegeleidingsbiljetten, stortbonnen en vrijgaves rondom NEN2990 verscherpt zijn.”

Gewijzigde werkzaamheden van coöperaties

Binnenwerkwerkzaamheden, zoals keuken- en badkamerrenovaties, aan bewoonde woningen lopen terug. Maar de coöperaties zijn gaan zoeken naar werkzaamheden die wél doorgang kunnen vinden. Dit zijn voornamelijk buitenrenovaties aan balkon, schoorsteen, kozijnen of tuinhuis. Werkzaamheden waarbij de 1.5 meter regel gemakkelijker gehanteerd kan worden en waar men geen overlast van ondervindt.

Informeer particulieren proactief over asbest

Doordat er veel mensen nu thuiszitten, zijn ze ook zelf meer gaan klussen.

“Om (onwetende) illegale sanering te voorkomen is het belangrijk dat de particulier proactief geïnformeerd wordt omtrent asbest. Waar moet een particulier rekening mee houden tijdens bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden om overtredingen te voorkomen? Een gemeente en/of omgevingsdienst  zou hier een nieuwsitem aan kunnen wijden in lokale krant of omroep”.

De verwachtingen voor de komende maanden

Door de coronacrisis worden werkzaamheden uitgesteld waardoor een terugloop wordt verwacht in het aantal reguliere saneringen en sloopmeldingen.

“Hoewel we ons aan de maatregelen van het RIVM moeten houden, zou het voor bedrijven juist een kans zijn om asbestinventarisaties en asbestsaneringen te laten uitvoeren zonder dat medewerkers of processen daar overlast van ondervinden.”

Ook bouwbedrijven en coöperaties spelen goed in op de huidige situatie. We merken dat bouwbedrijven samen met coörperaties aan tafel gaan om te kijken hoe projecten door kunnen lopen..

Nog een laatste tip

“En voor de thuiswerkers; probeer een goede balans te vinden tussen werk en privé, én probeer op tijd te stoppen met werken”.

Wil je nog meer thuiswerktips? Lees dan de 10 tips van onze HR-adviseur!

 

 

 

 

 

 

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.