FORTEC sparringsessie breedplaatvloeren was een groot succes!

Woensdag 14 maart vond er een sparringsessie plaats over breedplaatvloeren onder leiding van FORTEC-specialist Gerard de Leeuw, momenteel werkzaam bij Omgevingsdienst Rivierenland Tiel. Verschillende VTH-specialisten waren hierbij aanwezig.  Aanleiding voor deze sessie is de gedeeltelijke instorting van de nieuwe parkeergarage bij vliegveld Eindhoven. Er wordt nog onderzoek verricht naar de oorzaak, maar er zijn al eerste resultaten bekend gemaakt. Het blijkt dat er meer gebouwen in Nederland zijn met gelijksoortige gewicht besparende breedplaatvloeren. Naar aanleiding hiervan zijn alle gemeenten aangeschreven met de vraag om de betreffende gebouwen nauwkeurig te laten onderzoeken en maatregelen te nemen indien nodig.

Tijdens de sparringsessie zijn er een vijftal stellingen besproken, deze waren als volgt:

  1. Stappenplan bureau Hageman is te kort door de bocht en neemt te grote stappen
  2. Geconstateerde constructieve gebreken bij breedplaatvloeren worden door de controlerend constructeurs te snel afgedaan als niet ter zake doende
  3. De constructeur die betrokken was bij de bouw van het pand wordt nog te vaak door de eigenaar/ bouwer ingeschakeld voor de controle van de breedplaatvloeren. De slager keurt zijn eigen vlees
  4. Hoe te handelen bij geconstateerde gebreken bij niet puntvormig ondersteunde breedplaatvloeren, die dus niet binnen het stappenplan van Hageman vallen
  5. De producenten/ leveranciers van breedplaatvloeren nemen hun verantwoordelijkheid niet.

De specialisten concludeerden dat de opdrachten die door diverse gemeenten zijn uitgezet naar hun eigen Toezichthouders/Casemanagers en/of naar de Omgevingsdiensten tekort schieten, met name het daadwerkelijk schouwen van panden met breedplaatvloeren op puntvormige ondersteuningen.

Het door Bureau Hageman opgestelde stappenplan is te kort door de bocht. Constructiebureaus die opdrachten hebben gekregen van pandeigenaren en die ook bij de bouw van die panden betrokken zijn geweest, geven bij de 2e stap te snel aan dat het pand voldoet en er geen risico’s zijn. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn het onderzoek uit te laten voeren door externe constructiebureaus die niet bij de bouw van de te onderzoeken panden betrokken waren om zo een objectiever beeld te krijgen.

Fabrikanten en leveranciers van breedplaatvloeren hebben een garantieverklaring opgesteld die de verantwoordelijkheid voor hun producten te makkelijk afwijst. De Overheid en certificerende instellingen dienen de kwaliteit van het geleverde product beter te controleren en waar nodig actie te ondernemen bij geconstateerde overtredingen.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.