Heeft jouw bedrijf een RI&E én is deze up-to-date?

KVM Veiligheid RI&EJij wilt dat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Dit is goed voor het welzijn van je medewerkers, de organisatiedoelstellingen en -continuïteit. Maar wist je dat elk bedrijf met personeel vanuit de Arbowet verplicht is tot het uitvoeren van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)? De RI&E helpt om binnen jouw bedrijf op een gestructureerde manier alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen.

De voordelen van een (up-to-date) RI&E.
Hoewel het de nodige inspanning vereist, verlaagt de RI&E de kans op verzuim en ongelukken in jouw organisatie. Want gezonde en vitale werknemers zijn vaak meer tevreden, effectiever en productiever. Daarnaast hebben medewerkers hierdoor een hoger veiligheidsbewustzijn en leveren dus een positieve bijdrage aan de reputatie van jouw organisatie!

Het uitvoeren en up-to-date hebben van de RI&E zorgt niet alleen voor het welzijn van je medewerkers, maar heeft ook financiële voordelen. Want zieke, ongemotiveerde medewerkers kosten geld én je voorkomt boetes van de arbeidsinspectie bij bedrijfsongevallen en controles.

Wanneer is de RI&E van jouw bedrijf voor het laatst geüpdatet?
Ondanks alle voordelen, beschikt minder dan de helft van alle MKB-bedrijven over een RI&E met een bijbehorend plan van aanpak voor het verminderen van risico’s. Bedrijven die wel een RI&E hebben uitgevoerd hebben vaak niet alle risico’s geïnventariseerd, of niet op de juiste manier. En dan schiet de naleving van de RI&E kwalitatief en kwantitatief te kort. Met name kleine bedrijven geven aan niet op de hoogte zijn van de wettelijke RI&E-plicht en het ontbreekt hen vaak aan duidelijke informatie.

Icoon van A naar BRI&E-meer-jarenplan vanuit de overheid
Daarom heeft de overheid een meerjarenplan (2020 – 2023) gemaakt om organisaties bewust te laten worden van de wettelijk verplichting, te zorgen dat meer bedrijven een RI&E uitvoeren en werkgevers te helpen om op een goede manier de risico’s in hun bedrijf te inventariseren.

Parallel hieraan voert de overheid strengere controles uit. Ook in het jaarplan 2020 van de inspectie SZW worden al extra en strengere controles genoemd; de boetes zijn verhoogd en worden sneller uitgedeeld.

Ook corona (pandemie) dient opgenomen te worden in een RI&E

Waarschijnlijk heeft jouw bedrijf een corona-protocol opgesteld om te zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Een corona-protocol vervangt een RI&E niet. Het is noodzakelijk om diverse onderdelen van de RI&E te actualiseren met risico’s omtrent corona, en de bijbehorende maatregelen op te nemen in het plan van aanpak. Denk hierbij aan risico’s en maatregelen om besmettingen op de werkvloer te voorkomen, thuiswerken, het BHV-noodplan en re-integratie. Zo weten jouw medewerkers dat hun gezondheid en veiligheid voorop staat, en hoe de organisatie hiermee omgaat.

RI&E: en wat nu?

Onze KVM-specialisten zorgen dagelijks voor een zo veilig mogelijke werkomgeving. Zij ondersteunen jou bij het inventariseren, aanpassen en evalueren van een RI&E en bij het opstellen van een plan van aanpak. Het voeren van een volledige RI&E traject of zelfs het ondersteunen bij het behalen van de veiligheidsprestatieladder kan door onze specialisten gefaciliteerd worden.

Zo is jouw organisatie goed geïnformeerd, zijn de risico’s van jouw werkomgeving snel en kundig geïnventariseerd en je loopt als organisatie geen enkel risico.

Benieuwd wat FORTEC voor jou kan betekenen?

Neem dan contact op met Erik Veldman, projectmanager KVM, via 06 552 82 791 of e.veldman@fortec.nl.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.