Implementatie Omgevingswet is inherent aan de veranderingen in de maatschappij

RO - landkaart loep stockfotoMarie-Catherine Houkes is enkele jaren werkzaam als programmamanager implementatie Omgevingswet. Dankzij haar expertise in archeologie en cultureel erfgoed heeft zij de kans gekregen om mee te werken aan deze monsteroperatie. Ze raakte betrokken bij het omzetten van erfgoed wet- en regelgeving naar de Omgevingswet en kon zo het werkprincipe leren kennen. Marie-Catherine vond de invoering van de Omgevingswet dermate interessant dat zij is verder gegaan in de rol van programmamanager bij de implementatie van deze stelselherziening.

Een veelzijdige en veelomvattende opdracht
Er moet met veel facetten rekening worden gehouden bij de implementatie van zo’n wet, zowel aan de organisatorische als de mentale kant.

"Je wilt een andere manier van werken, een andere cultuur, een andere houding en gedrag in een organisatie bewerkstelligen. Dat maakt het interessant”, vertelt Marie-Catherine.

“Het mooie van deze implementatie vind ik dat je start met het opstellen van een duidelijke visie en gaat nadenken over wat we eigenlijk belangrijk vinden als samenleving en welke rol de gemeente daarin wil hebben. Welke ambities streven we na? Wat willen we bereiken? Hoe komt onze omgevingsvisie eruit te zien? En wat gaan we doen om onze doelen te bereiken? Ik krijg er energie van om dit samen met alle betrokken partijen te doen”.

Grijp de Omgevingswet aan om verandering te bewerkstelligen
Als je de implementatie van de Omgevingswet met enige ambitie ter hand neemt, dan durf je kritisch naar de huidige werkprocessen te kijken, de instrumenten naast elkaar te houden en ben je niet bang om hier verbeterslagen in te maken. Met als doel nog meer samenhang te creëren in beleid en uitvoering. “Met de komst van de Omgevingswet kunnen gemeenten de kans grijpen om op een andere manier in de samenleving te gaan staan. Samen met de inwoners ambities bepalen en van daaruit vaststellen welke rol je als gemeente gaat bekleden. De wet is gepresenteerd als 20% verandering in omgevingsrecht en 80% cultuurverandering. Ik zie het vooral als een kans om in een snel veranderende wereld mee te veranderen”.

Marie-Catherine in haar rol als programmamanager

“Als programmamanager zorg ik voor betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenhang. In het begin bepaal ik waar de behoefte van een organisatie ligt. Hier pas ik mijn werkwijze en stijl op aan en daarna gaan we samen aan de slag.”

Marie-Catherine doet dit bijvoorbeeld door het opzetten van een programmateam, het bepalen van de structuur en zorgen dat de verschillende lagen en afdelingen van de organisatie geïnformeerd en betrokken worden. De Omgevingswet beïnvloedt de werkzaamheden van alle lagen in de organisatie, dus ieders betrokkenheid is van belang.

De uitdaging
De grootste uitdaging is om het behapbaar te maken voor alle betrokken partijen. Het kan zo veelomvattend zijn dat men soms niet weet waar te beginnen. Het werkt dan goed om afzonderlijke projecten te starten of een pilotgebied af te bakenen.

“In de pilot oefen je en vervolgens rol je het verder uit over de organisatie of bouw je verder aan het instrument. De kunst is om het gewoon te gaan doen en gaandeweg door vallen en opstaan te leren. Het is belangrijk om werkwijzen tastbaar te maken. Zodra mensen resultaten gaan zien, gaat men het nog leuker vinden om er mee aan de slag te gaan”.

Impact
De impact van deze monsteroperatie is naar verwachting groot. “Ik denk dat je de Omgevingswet kan aangrijpen als stimulans om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Mensen zijn gewend om sectoraal te werken. Nu kun je de systematiek gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan en elkaars taal te spreken. Daarmee worden de opgaven voor de initiatiefnemer en gemeente duidelijk.”

Heb jij ook ervaring als programmamanager of projectleider met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet? En wil jij de mogelijkheden voor een opdracht bij FORTEC bespreken? Neem dan contact op met Renée Weber, recruiter RO, via r.weber@fortec.nl of 06 467 15 722.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.