KAM-discussie: structurele gedragsverandering op het gebied van veiligheid

Hoe kan een organisatie gedragsverandering op het gebied van veiligheid structureel bewerkstelligen? Veiligheid wordt een steeds belangrijker item op de agenda, dit is dan ook een vraagstuk waar menig organisaties mee worstelt. Maar hoe zorg je nu dat alle medewerkers bewust omgaan met veiligheid? Als recruiter sta ik dagelijks in contact met onze KVM-specialisten. Ook zij geven aan dat veiligheid een veelbesproken en belangrijk onderwerp is in het werkveld.

Ondanks dat bij veel bedrijven dit onderwerp leeft, komen er nog steeds situaties voor waarin niet optimaal veilig wordt gewerkt. Hoe komt dit?

Op woensdag 10 april kwamen 12 KAM-managers van verschillende grote opdrachtgevers bijeen op het FORTEC-kantoor, waaronder: BAM infra, Facilicom, Strukton Civiel en Boskalis Nederland. Zij discussieerden over veiligheid op de werkvloer. In een diepgaande KAM-discussie werd vanuit verschillende invalshoeken kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld over hoe gedragsverandering structureel kan worden bewerkstelligd. Onderstaande discussiepunten hebben we behandeld:

Gedragsverandering bevorderen door anoniem melden

Wat zet een organisatie in om structurele gedragsverandering te bewerkstelligen op het gebied van veiligheid? In de praktijk blijkt dat medewerkers op de werkvloer niet altijd de ruimte voelen om onveilige situaties aan te kaarten. Zijn de middelen die worden ingezet om onveilige situaties aan te kaarten effectief genoeg om de medewerkers vanuit hun intrinsieke motivatie KAM te benaderen? Een laagdrempelige manier om veiligheidssituaties aan te kaarten is de veiligheidsapp. Uit onderzoek blijkt dat op die manier meer meldingen binnenkomen, dan voor het gebruik van de app.

Daarnaast gaan veiligheidskundige al langere tijd het gesprek aan met de medewerkers op de werkvloer. Desondanks voelen medewerkers nog steeds een drempel om situaties te melden. Stel dat medewerkers anoniem meldingen kunnen doen met betrekking tot veiligheid? Het blijkt dat met deze mogelijkheid inderdaad het veiligheidsbewustzijn vergroot wordt en meer meldingen binnenkomen. 

Gedragenheid van veiligheid door directie

Hoe zorg je als organisatie dat medewerkers zelf met vragen over veiligheid naar KAM komen? Een gevolg van het melden van een onveilige situatie kan leiden tot het stilleggen van een bouwproject. Het tijdelijk stilleggen van een bouwproject heeft directe gevolgen voor deadlines en brengt een extra kostenpost met zich mee. Hierdoor voelen medewerkers dat zij niet altijd de ruimte hebben om veiligheidssituaties aan te kaarten. Voor het oplossen van dit probleem is een belangrijke rol weggelegd voor de directie. De directie kan medewerkers het gevoel geven dat er ruimte is om veiligheidssituaties te melden en te focussen op positief gedrag, zo stimuleren zij veilig werken vanuit een voorbeeldpositie.

Conclusie

Gedragsverandering op het gebied van veiligheid is een thema waar organisaties over moeten blijven praten. Een belangrijke conclusie voor het bewerkstelligen van structurele gedragsverandering op het gebied van veiligheid is het laagdrempelig houden van veilig werken. Daarnaast is ook een positieve houding van de directie een belangrijke voorwaarden voor een veiligere werkplek. Maar het structureel veranderen van gedrag is een proces van jaren.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.