KAM-managers in discussie: hoe werken we zo veilig mogelijk?

KVM KAM-discussie oktober 2019Een aantal keer per jaar organiseert team KVM een discussieavond voor managers op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Tijdens deze avond worden thema’s ter discussie gesteld waar KAM-managers niet altijd direct een oplossing voor hebben. Zij krijgen de mogelijkheid om hun eigen, actuele thema ter discussie te stellen en zo ervaringen met elkaar te delen.

Afgelopen maand vond de tweede editie van dit jaar plaats. Er werd gediscussieerd over de veiligheidsprestatieladder, de verwachtingen van en naar opdrachtgevers omtrent veiligheid en de samenwerking tussen de V&G- en de communicatieafdeling. We nemen je mee in de belangrijkste thema’s en conclusies van de avond.

Veiligheidsprestatieladder; wat is de meerwaarde?

De  veiligheidsprestatieladder wordt in 2021 verplicht gesteld door de Governance Code Bouw. Joey de Groot, KAM-manager bij Vialis, stelt:

“Door het invoeren van de veiligheidsprestatieladder ga je echt in gesprek met de mensen op de werkvloer. Daar zit zeker een meerwaarde in ten opzichte van de VCA”.

Bram Ketelaars, KAM-coördinator bij Van den Heuvel, vult Joey hierin aan: “De jaarlijkse audits houden iedereen scherp. Tijdens een audit worden ook echt doorgepakt op de antwoorden, dus je gaat de diepte in”.

Over één belangrijk punt in de discussie was iedereen het eens; opdrachtgevers moeten zelf het goede voorbeeld geven. Het kan in de ogen van de managers niet zo zijn dat een opdrachtgever niet actief bezig is met de veiligheidsprestatieladder maar wél een eis stelt aan opdrachtnemers en onderaannemers om een bepaalde trede te hebben.

Tijdens de discussie worden ook zorgen geuit. Het verplicht stellen van de veiligheidsprestatieladder kan er voor zorgen dat het verkrijgen van de juiste certificering een doel op zich wordt, waarbij de kwaliteit en de veiligheid niet meer voorop staan. 

Wat zijn de verwachtingen van een V&G-plan op projecten?

De betekenis van de termen ‘V&G-dossier’ en ‘V&G-plan’ worden nog wel eens met elkaar verward, vandaar dat de eerste tip van de avond ook was: zorg dat je vooraf dezelfde definitie hanteert. Een V&G-plan wordt gebruikt bij de opstart en uitvoering van een project. Een V&G-dossier wordt gebruikt na de oplevering van een project; om de V&G-protocollen te waarborgen en er voor te zorgen dat werkzaamheden veilig verlopen. Een V&G-plan en een V&G-dossier vullen elkaar aan en versterken elkaar. Menno van Iterson, adviseur Veiligheid en Gezondheid Zuidasdok, visualiseert het verschil, de samenhang en het proces in onderstaande matrix om zo een duidelijk beeld te schetsen.

FORTEC KVM V&G Dossier en plan

Het is belangrijk dat een V&G-plan en dossier beiden SMART worden gemaakt. Zorg bijvoorbeeld dat duidelijk is wanneer een incident gemeld moet worden. Is dit wanneer iemand naar het ziekenhuis moet of wanneer iemand lichte verwondingen aan een vinger heeft? Zo kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar beter van feedback voorzien en samen werken aan een veilige werkplek.

Samenwerking tussen de V&G- en communicatieafdeling

De V&G- en communicatieafdeling moeten meer met elkaar optrekken om draagvlak te creëren binnen te organisatie. Een communicatieteam kan ondersteunen bij het uitdenken en uitwerken van diverse kleine uitingen maar ook van grotere campagnes. Laat hun creativiteit het gemeenschappelijke doel versterken: veilig werken. Veel bedrijven hebben al grote campagnes opgetuigd. Zo werd als voorbeeld een campagne genoemd waarbij acteurs werden ingehuurd om scenario’s na te bootsen. Maar ook op kleinere schaal kan de communicatieafdeling ondersteunen, denk hierbij aan het maken van e-mail campagnes en posters.

De kansen en mogelijkheden óf bedreiging en risico’s om af te wijken van de regels

Het buigen van regels kan gezien worden als een kans, het afwijken als een risico. Door regels met gezond verstand ter discussie te stellen kun je samen bepalen dat ‘vernieuwde regels’ ook werkbaar zijn.

'Werk risico gestuurd en beoordeel de situatie ook zo'.

Want uiteindelijk gaat het er om, dat iedereen zo veilig mogelijk kan werken en hier de middelen voor ter beschikking gesteld krijgt.

Wat hebben we geleerd?

Voorafgaande aan de avond zijn de hoofdthema’s opgehaald bij de KAM-managers. Tijdens de discussie was er nog ruimte voor eigen inbreng waarvan ook goed gebruik werd gemaakt.

“We zijn met de KAM-managers en coördinatoren inhoudelijk de diepte in gegaan. Het is fijn om met mensen te sparren en te zien hoe zij tegen zaken aan kijken. Zo heb ik een goed referentiekader kunnen vormen”, vertelt Menno.

We kunnen terugkijken op een geslaagd, inspirerend event met veel vernieuwde inzichten.

De volgende KAM-discussie vindt plaats op 15 april 2020. Nu al interesse? Neem contact op met projectmanager KVM Erik Veldman, via e.veldman@fortec.nl of 06 552 82 791.

 

 

 

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.