Milieu-inspecties bij industriële en agrarische bedrijven

FORTEC-specialist Sjors den Boogert controleert als toezichthouder milieu of milieu-inrichtingen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Op dit moment voert hij deze controles uit voor Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

“Iedere milieu-inrichting moet voldoen aan wettelijke milieuvoorschriften. Dit kan zowel bij industriële als agrarische bedrijven zijn. Eerst toets ik of het bedrijf op basis van de milieumelding of de vergunning voldoet aan de wet- en regelgeving. Daarna bezoek ik het bedrijf om na te gaan of het bedrijf de wet- en regelgeving in de praktijk daadwerkelijk naleeft. Meestal voldoet het bedrijf hieraan maar wanneer een bedrijf niet voldoet is er sprake van een overtreding. De overtreding bespreek ik met het bedrijf en de bevindingen leg ik vervolgens vast in een inspectierapport. Het bedrijf krijgt daarna de mogelijkheid om maatregelen te treffen om alsnog aan de wet- en regelgeving te voldoen.”

Sjors kreeg via FORTEC de kans om als toezichthouder milieu aan de slag te gaan, een functie die direct aansluit bij zijn milieukundige opleiding, maar ook bij zijn wensen en ambities. “De uitdaging zit voor mij met name in het werken op verschillende locaties en het contact met diverse betrokken partijen. Daarnaast vind ik de afwisseling tussen het werken op kantoor in combinatie met het werken in het werkveld erg prettig. Doordat ik op veel locaties kom, leer ik veel mensen kennen en doe ik steeds nieuwe kennis op.” Aldus Sjors.

Wil jij net als Sjors een functie die aansluit bij jouw wensen en ambities? FORTEC denkt graag met jou mee! Voor meer informatie neem contact op met Camiel Lentjes via c.lentjes@fortec.nl of 06 558 28 591

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.