nieuwe NEN 2767-1 geïntegreerde methode voor het vaststellen van de technische conditie van totale gebouwde omgeving

Door de nieuwe NEN 2767-1 'Conditiemeting gebouwde omgeving - Deel 1: Methodiek' kunnen FORTEC-specialisten nadrukkelijker een relatie leggen tussen conditiemeten, risicogestuurd beheer en assetmanagement in de bouwketen. De totale gebouwde omgeving kan nu objectief op dezelfde wijze beoordeeld worden. Voorheen werd de technischie conditie van vastgoed en infrastructurele objecten vastgelegd. De nieuwe NEN 2767-1 vervangt dan ook de huidige NEN 2767-1 en NEN 2767-4-1.

FORTEC - bouwinspecteur - NEN 2767In het voorjaar van 2016 werd de nieuwe ontwerpnorm gepubliceerd. Een aantal marktpartijen maakten van de mogelijkheid gebruik om commentaar te leveren. De ongeveer 60 ontvangen commentaren zijn door de normcommissie besproken, waarop wijzigingen werden aangebracht in de ontwerpnorm.

Met de nieuwe NEN 2767-1 kan door koppeling van inspectieresultaten - in samenhang met andere kwantitatieve, kwalitatieve en financiële toetsingscriteria - sturing worden gegeven aan de meerjaren onderhoudsplannen. De specialisten van FORTEC zijn op de hoogte van de nieuwe norm en passen deze al  toe in hun huidige projecten.

 

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.