Nieuwe omgevingswet

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, procedures en vereisten. De wetgeving is te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Dit zorgt voor lange doorlooptijden, hoge onderzoekskosten en het remt innovatie.

Daarom wil het kabinet het omgevingsrecht vereenvoudigen en bundelen in één Omgevingswet. De Omgevingswet vervangt 15 bestaande wetten, waaronder de Waterwet, de Crisis- en herstelwet en de Wet ruimtelijke ordening. Van ongeveer 25 andere wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht naar de nieuwe wet.

Met de Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Hierdoor moet het makkelijker worden om projecten op te starten, zoals woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de aanleg van windmolenparken.

De vernieuwde Omgevingswet moet betere aansluiting bieden op de samenhang tussen verschillende projecten en activiteiten, de verschillen tussen regio’s en natuurlijk duurzame ontwikkeling. De nieuwe wet leidt tot minder regels en onderzoekslasten, terwijl besluitvorming over projecten en activiteiten sneller en beter wordt. Ook sluit de wet beter aan bij Europese regels en is er meer ruimte voor particulier initiatief.

Ten tijden van de aanpassingen aan de Omgevingswet is ook een online Omgevingsloket beschikbaar gesteld voor bedrijven, particulieren en overheden. Met deze nieuwe werkwijze kan 24 uur per dag een vergunning worden aangevraagd. Het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouw-, sloop-, of kapwerkzaamheden is al sinds oktober 2010 mogelijk. Sinds de openstelling van Omgevingsloket online zijn zo’n 200.000 omgevingsvergunningen aangevraagd. Sinds 1 april is het ook mogelijk om via Omgevingsloket online een watervergunning aan te vragen of een melding te doen van bijvoorbeeld het lozen van stoffen in oppervlaktewater of het uitvoeren van een bouwactiviteit bij een dijk of kanaal.

Naast het aanvragen van een vergunning is sinds kort ook mogelijk om via een korte vragenlijst uit te zoeken of een vergunning- of meldplicht daadwerkelijk van toepassing is. Deze check bevat ook informatie over watervergunningen en -meldingen op grond van de lokale regelgeving van alle waterschappen.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.