Nieuwe Sluis Terneuzen, het vervolg van FORTEC-specialist Kenny Dumont

Begin 2018 vertelde FORTEC-specialist Kenny Dumont over het bijzondere project Nieuwe Sluis Terneuzen. Kenny is inmiddels 1,5 jaar in dienst bij FORTEC. “Gezien de complexiteit en grootte van dit project was de keuze voor BAM infra snel gemaakt. Ik heb het ontzettend naar mijn zin, het is een geweldig project en ik maak daarnaast deel uit van FORTEC, een professionele en gezellige club.”

Kenny is gedurende dit project betrokken bij de ontwikkeling, ontwerpfase, de voorbereiding en de uitvoeringsfase. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Naar verwachting vaart in 2022 het eerste schip door de sluis. Nicole van Leeuwaarden, recruiter KVM, bracht een bezoek aan Kenny en mocht ervaren hoe het is om als veiligheidskundige dit veelomvattende project in goede, veilige, banen te leiden.  

Nieuwe Sluis Terneuzen
Naast een betere toegang en vlottere doorstroming zorgt de Nieuwe Sluis voor nieuwe economische activiteiten. Met de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen. Ook neemt de capaciteit van de sluizen toe, waardoor de wachttijd voor binnenvaartschepen afneemt. Dit is nodig omdat onderzoek heeft aangetoond dat voor de binnenvaart een capaciteitsprobleem dreigt. In combinatie met de Sluiskiltunnel, de verbrede Tractaatweg tussen Gent en Terneuzen en diverse verbeteringen aan het spoor, zorgt de Nieuwe Sluis voor een uitstekende infrastructuur in de Kanaalzone. 

Nieuwe Sluis Terneuzen

Project adviseur integrale veiligheid
Integrale veiligheid is een breed begrip en wordt vertaald naar meerdere thema’s. Arbeidsveiligheid is de bekendste waar voor de meeste veiligheidskundigen de nadruk op ligt. “Vanuit mijn rol is het mijn taak om samen met partners en collega’s te zoeken naar een juiste invulling en borging van integrale veiligheid in het project. Vanuit het ontwerp dient er in een vroeg stadium al rekening gehouden te worden met ontwerpkeuzes gerelateerd aan relevante thema’s binnen integrale veiligheid. Denk hierbij aan constructieve veiligheid, brandveiligheid, security, we bouwen objecten die bij misbruik grote economische gevolgen kunnen hebben, machine veiligheid, alleen tijdens de bouw maar ook zeer relevant na oplevering voor de eindgebruiker en hoogwaterveiligheid, in dit project bouwen we binnen een bestaande primaire waterkering. Al deze aspecten moeten vanaf dag 1 meegenomen worden in het ontwerp gevolgd door een goede overdracht naar uitvoering en later ook naar beheer & onderhoud.” Aldus Kenny.

Kenny geeft ondersteuning en handvatten mee aan verschillende ontwerpleiders, ontwerpers, projectleiders hoofduitvoerders. Voor vragen, ondersteuning of om gewoon even te sparren, kunnen ze altijd bij de veiligheidsafdeling van BAM Infra terecht. “We besteden dagelijks aandacht aan arbeidsveiligheid. Dit neemt natuurlijk niet weg dat we altijd bereid zijn om waar nodig te helpen en mee te kijken.”

Wil jij net als Kenny een uitdagend project, waarbij veiligheid centraal staat? Bekijk dan deze vacature van KAM-coördinator.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.