Omgevingsdiensten geven impuls aan verbetering uitvoering VTH-taken

Staatssecretaris van infrastructuur en milieu, mevrouw Mansveld, zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat het stelsel van omgevingsdiensten geen verdere aanpassing behoeft dan hetgeen in het voorliggende wetsvoorstel VTH wordt geregeld.

Aanleiding is het rapport van de evaluatie van het VTH-stelsel en de reactie daarop Het onderzoeksbureau concludeert daarin dat het stelsel zich in relatief korte tijd aantoonbaar positief heeft ontwikkeld. Dit heeft een impuls gegeven aan het verbeteren van de uitvoering van VTH-taken. Het rapport 'evaluatie van het vernieuwde VTH-stelsel. Waaronder het stelsel van omgevingsdiensten' en de aanbiedingsbrief zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Tevens beveelt het bureau aan de omgevingsdiensten bij de vormgeving van de (invoeringswetgeving bij de) Omgevingswet te betrekken. Andere aanbevelingen betreffen o.a. het gericht sturen op kwaliteitsontwikkelingen (en een toereikend budget daarvoor bieden), het investeren in versterking van het toezicht binnen het stelsel en in een landelijk netwerk en faciliteiten.

FORTEC is er als partner van omgevingsdiensten trots op hieraan een bijdrage te hebben geleverd. De FORTEC-specialisten zijn actief in alle onderdelen binnen het vakgebied vergunningverlening, toezicht en handhaving en bouwde in de loop der jaren een intensieve samenwerking op met omgevingsdiensten in verschillende regio´s. Dat uit zich in succesvolle en duurzame relaties. Zo leren we elkaar steeds beter kennen en kunnen we samen ‘meeveren’ met de markt. Gezamenlijk optrekken, kansen creëren en benutten. Dat is de taal die we samen spreken.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.