Omgevingswet versus klantreis. Visie 2024

Wat is het doel ook alweer van de Omgevingswet? De Omgevingswet bundelt een ingewikkeldheid aan wet- en regelgeving. Het beoogde doel is om regels met betrekking tot ruimtelijke projecten te vereenvoudigen en vooral het starten (o.a. vergunnen) van deze projecten te vereenvoudigen.   

In een notendop: de 4 verbeteringen van het omgevingsstelsel

  • Inzichtelijk omgevingsrecht: van een wirwar aan regels naar een inzichtelijk en voorspelbaar stelsel dat eenvoudig in gebruik is;
  • Leefomgeving centraal: van een sectorale naar een samenhangende benadering van de leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving;
  • Ruimte voor maatwerk: meer ruimte voor decentrale overheden voor het maken van eigen afwegingen;
  • Sneller en beter: snellere en betere besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

De Omgevingswet is het resultaat van een intensief meerjarenplan. Een van de belangrijkste factoren is het effect van de omgevingswet op de fysieke leefomgeving. Het thema klantreis staat hierbij centraal, waarbij is gezocht naar een aantal functionele dienstinnovaties met betrekking tot ruimtelijke projecten:

Verschillende dienstinnovaties voor vergunningsaanvragen

  • Inspiratiedashboard

Een online dashboard met inspiratie ideeën op basis van gelijksoortige ideeën uit de buurt, voorkeurssectoren, bepaalde typen gebouwen of te ontwikkelen gebieden.  Ook kan de gebruiker van deze digitale omgeving zich laten inspireren door een aantal standaard opties. Deze aangeboden opties zijn vergunning vrij te realiseren.

  • Binnen-de-lijntjes-scan

Deze scan biedt de mogelijkheid om het eigen ontwerp te toetsen aan het omgevingsplan. Middels het eigen ontwerp in deze 3D omgeving wordt duidelijk tot waar in het ontwerp vergunning vrij gebouwd mag worden door de omgeving. Onderdelen die 'binnen de lijntjes' blijven mogen vergunningsvrij worden gerealiseerd. Voor onderdelen 'buiten de lijntjes' krijgt de gebruiker direct advies over welke vergunning(en) hiervoor nodig zijn en zelfs suggesties over op welke wijze het ontwerp volledig vergunning vrij gerealiseerd kan worden. Indien de gebruiker een volledig 'binnen de lijntjes' ontwerp heeft gevonden kan hiervan direct een melding gemaakt worden. Mocht de gebruiker kiezen voor een aangepast ontwerp met bijbehorende vergunningen, dan wordt de gebruiker direct doorgelinkt naar het de juiste pagina om de vergunning aan te vragen.

  • Next steps

De insteek is een vergunningenplatform waarbij het vergunningsaanvraagproces stap voor stap inzichtelijk gemaakt wordt voor de aanvrager. In het digitale omgevingsplatform en daarbij horend persoonlijk dashboard wordt een work-flow bijgehouden welke door de gebruiker kan worden geraadpleegd om inzicht te krijgen/houden in de te nemen stappen in het vergunning proces. In dit track-and-trace-principe wordt onderscheid gemaakt tussen te nemen vervolgstappen voor de aanvrager als het bevoegd gezag.    

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.