Regionale uitvoeringsdiensten

De vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) lijkt op gang te komen, blijkt uit een bestuurlijk overleg tussen kamerlid Atsma (Infrastructuur en Milieu) en de betrokken overheden. Maar de positie van de ‘netwerk-RUD’s’ is nog niet helder.

Één loket

Het kabinet wil al sinds 2009 een landelijk dekkend netwerk van Regionale Uitvoeringsdiensten, ook wel omgevingsdiensten genoemd. Hiermee komt er één loket voor de uitvoering van milieutaken. Deze omgevingsdiensten zullen de dienstverlening op het gebied van milieu voor burgers, bedrijven én overheid vergemakkelijken. Door het bundelen van kennis en expertise in een organisatie kan er beter worden gereageerd op de steeds veranderende milieuwetgeving.

Planning

Voor 1 januari 2013 moet er een landelijk stelsel zijn van 28 á 30 RUD’s die een einde moeten maken aan de versnippering van de milieuhandhaving in Nederland. Deze doelstelling lijkt,  na een zeer langzame start, nog steeds realistisch te zijn. Toch is er nog een grote hobbel op de weg naar dit landelijke netwerk. Het Rijk twijfelt aan de opzet van zogeheten netwerk-RUD’s. In tegenstelling tot de normale RUD’s blijven in netwerk-RUD’s de medewerkers in dienst van de gemeente waar ze werken en gaan dus niet over naar de gemeenschappelijke regeling die voor het merendeel van de RUD’s geldt.

Fortec

Fortec houdt de verschuiving naar RUD’s nauwlettend in de gaten. Zo kunnen wij onze medewerkers werkzaam binnen milieuhandhaving optimaal informeren over de voor hen relevante informatie, want ook tijdens het project blijven we mensen begeleiden in hun werk. Omdat de grootte van Regionale Uitvoeringsdiensten vele malen groter zal zijn door het samenvoegen van gemeenten ontstaan er voor medewerkers veel meer mogelijkheden om kennis op te doen.

Gebleken is dat de omzetting naar RUD’s erg wennen is, omdat het beleid bij de provincie en gemeenten blijft, maar de uitvoeringscapaciteit op afstand komt te staan. Een vijftal gemeenten heeft de aansluiting op de eigen RUD nog niet geregeld, maar ze hebben geen andere keus. De deadline van 2013 wordt immers niet uitgesteld.

Provincie Noord-Brabant

De meest recente rapportage over de voortgang van de RUD’s in de provincie Noord-Brabant is terug te lezen opwww.uitvoeringmetambitie.nl.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.