RI&E en SCL – hoe versterken zij elkaar?

Veiligheidsrisico’s in kaart

Vanuit de Arbowet is een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) voor elk bedrijf met personeel verplicht. Een bedrijfs-RIE helpt om binnen jouw bedrijf alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen. Dit zorgt voor een fijn en gezond werkklimaat. Je wilt dat medewerkers zich veilig voelen (sociaal veilig) én veilig zijn (fysieke veiligheid). Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor het voorkomen van incidenten en ongevallen. Het voorkomen van uitval door een te hoge werkbelasting of andere oorzaken die deze uitval veroorzaken horen daarbij.

Veilig werken en veiligheidsbewustzijn is niet iets wat enkel op papier staat maar iets wat echt door de medewerkers gedragen moet worden. Dit wordt gestimuleerd door de SCL (Safety Culture Ladder, ook bekend als de veiligheidsladder).

Veiligheid als kernwaarde binnen jouw bedrijf

De SCL is bedoeld om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur en gedrag) in bedrijven te stimuleren. Veiligheid wordt daardoor een kernwaarde binnen een organisatie. Het uitdragen en nakomen van deze richtlijnen wordt door de SCL gestimuleerd. Zo wijzen medewerkers elkaar op het niet vertonen van gewenst gedrag. Door het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers is het dus niet nodig om een ‘politieagent’ in te zetten die medewerkers aanspreekt en een spiegel voor houdt.

Het toepassen van de SCL leidt op de lange termijn tot een cultuur waarin veiligheid centraal staat en medewerkers trots zijn op de veiligheid in het bedrijf. Medewerkers praten met elkaar over veiligheid en onveiligheid. Het grote voordeel is dat veiligheidsklachten met elkaar gedeeld en waarop (soms) zelfs zonder de bemoeienis van management wordt ingegrepen.

Hoe versterken zij elkaar?

Door toepassing van de SCL kan het hoofdstuk veiligheidscultuur en gedrag in de RIE eenvoudig worden doorlopen en kunnen de punten die aandacht behoeven worden opgenomen in het plan van aanpak. Opvolging van het plan van aanpak versterkt op deze manier de SCL.

Wil jij jouw RI&E updaten met de laatste risico’s rondom COVID-19 of de volgende trede op de SCL behalen? FORTEC heeft gespecialiseerde KVM-specialisten in dienst die jouw bedrijf hierbij (tijdelijk) kunnen ondersteunen. Meer informatie? 
Neem dan contact op met Erik Veldman, projectmanager KVM, via 06 552 82 791 of e.veldman@fortec.nl.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.