Rijkswaterstaat biedt ondersteuningsregeling aan voor extra mankracht bevoegd gezag en omgevingsdiensten

Dag van de Duurzaamheid 2019De Klimaatwet heeft vastgesteld dat de Nederlandse Staat eind 2020 ten minste 25% minder broeikasgassen moet uitstoten ten opzichte van 1990. De klimaatdoelstellingen voor energiebesparing in 2020 komen snel dichtbij waardoor extra versterking nodig is van de uitvoering om de doelstellingen te behalen. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vindt het belangrijk om ondernemers hierbij te ondersteunen. Daarom biedt Rijkswaterstaat in opdracht van de minister van EZK een ondersteuningsregeling aan om het bevoegd gezag en omgevingsdiensten extra mankracht te geven.

De overstap van toezichthouder asbest naar toezichthouder energie

FORTEC biedt deze versterking in de uitvoering aan gemeenten en omgevingsdiensten. Dagelijks dragen onze specialisten bij aan de verduurzaming en de klimaatdoelstellingen. Daar zijn wij natuurlijk trots op!

Zo heeft FORTEC-specialist Dennis van Toer in september binnen de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) de overstap gemaakt van toezichthouder asbest naar toezichthouder energie. ‘’In mijn nieuwe rol als toezichthouder ben ik dagelijks bezig met het controleren én adviseren van grote bedrijven op naleving van de energiebesparingsmaatregelen. Het is geweldig om te zien hoe we met zijn alle werken aan een duurzamer bestaan.’’, vertelt Dennis.

Duurzaam project bij de Raboud Universiteit Nijmegen

Projectspecialist Ruurd Phillipson heeft bijgedragen aan het meest duurzame gebouw bij de Radbouw Universiteit in Nijmegen. Het gebouw wordt gecertificeerd volgens de duurzaamheidsnorm BREEAM-NL, een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. In het gebouw wordt geen gebruikt gemaakt van fossiele energie voor verlichting, ventilatie, verwarming, koeling, liften en serverruimten. Duurzame energie wordt opgewekt door energiebronnen als zonne-energie en warmte-koude-opslag in de bodem. Hierdoor is dit een energieneutraal gebouw.

Wil jij meer informatie over de oplossingen die FORTEC kan bieden door de inzet van specialisten op de naleving van energiebesparingsmaatregelen? Neem dan contact op met projectmanager Bas van Dael.

 

Bron en meer informatie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/versterkte-uitvoering-energiebesparings/

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.