Risicoklasse voor het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit verlaagd

Risicoklasse asbest VTH FORTECFrank van den Langenberg, coördinator asbestteam FORTEC, merkt dat in de praktijk onduidelijkheid is over hoe te handelen volgens Bouwbesluit 2012 als het gaat om het saneren van asbest. Zo zijn er het afgelopen jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd betreft het toekennen van risicoklassen aan asbesthoudende bronnen.

Risicoklasse beglazingskit verlaagt

Vanaf 10 juni 2019 is de risicoklasse voor het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit, met maximaal 5% chrysotiel, verlaagd van risicoklasse 2 naar risicoklasse 1. De voorwaarden die hieraan zijn gesteld staan beschreven in het protocol asbesthoudende beglazingskit zoals goedgekeurd door cie547 in mei 2019. Voor beglazingskitten met een hoger percentage chrysotiel en voor amfibool bevattende beglazingskitten blijven de risicoklassen gelijk. Opgemerkt moet worden dat de verlaging niet geldt voor stopverf. Dat betekent dat deze beglazingskit niet gesaneerd hoeft te worden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

In de praktijk blijkt dat kleinere schilders- en onderhoudsbedrijven vaak onbekend zijn met de nieuwe regelgeving en de bijbehorende procedures. Regelmatig wordt de vraag gesteld of een sloopmelding gedaan moet worden voor een risicoklasse 1 sanering. Welke regels gelden nu voor een risicoklasse 1 sanering volgens het Bouwbesluit 2012? Frank legt hieronder uit hoe je bij risicoklasse 1 moet handelen volgens het Bouwbesluit 2012.

Vóór aanvang van de asbestsanering

In Nederland moet conform Bouwbesluit 2012 een sloopmelding worden gedaan indien asbest wordt verwijderd uit een bouwwerk, of als gesloopt wordt en de hoeveelheid sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 bedraagt. Dit geldt daarmee ook voor een risicoklasse 1 sanering in een bouwwerk. De asbestverwijdering van een risicoklasse 1 sanering mag zowel op papier als elektronisch worden aangemeld. Het gebruikmaken van een papieren formulier is met name interessant voor bedrijven die weinig ervaring hebben met het indienen van een sloopmelding.

Een sloopmelding van een risicoklasse 2 en 2a sanering mag daarentegen uitsluitend elektronisch aangemeld worden. Wanneer je een risicoklasse 1 sanering wilt laten uitvoeren, dient er bij de sloopmelding een asbestinventarisatierapport te worden toegevoegd. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat andere gegevens aangeleverd dienen te worden zoals een sloopveiligheidsplan.

Tijdens de asbestsanering

Een asbestsanering risicoklasse 1 dient tenminste 2 werkdagen voor de feitelijke aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden te worden gemeld bij het bevoegd gezag (veelal de gemeente). Dit kan via LAVS (landelijk asbest volgsysteem) of via een kennisgevingsdocument.

Tijdens de saneringswerkzaamheden van risicoklasse 1, 2 en 2a dienen volgens het Bouwbesluit de volgende gegevens aanwezig zijn: sloopmelding, asbestinventarisatierapport, veiligheidsplan en overige voor het slopen van belang zijnde vergunningen en documenten. 

Na afloop van de asbestsanering

Na afloop van de sloopwerkzaamheden, hieronder valt ook de risicoklasse 1 sanering, dient na 1 werkdag het bevoegd gezag op de hoogte te worden gebracht. Op verzoek van het bevoegd bezag kan gevraagd worden naar een opgave van de aard en de hoeveelheid van de bij de werkzaamheden vrijgekomen afvalstoffen en van de afvoerbestemming van die stoffen.

Conclusie

Het verwijderen van asbesthoudende beglazingskit, met maximaal 5% chrysotiel, is gemakkelijker en daarmee goedkoper geworden. Door de wijziging is het mogelijk geworden dat meer bedrijven asbesthoudende kit mogen verwijderen. Niet elk bedrijf is op de hoogte van de wetgeving omtrent asbestverwijdering. Kort samengevat, er dient een sloopmelding gedaan te worden voor het verwijderen van een risicoklasse 1 sanering.

Wil jij meer informatie over de risicoklassen of weten wat FORTEC voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Frank van den Langenberg via 06 156 95 816.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.