Van coronaprotocol naar RI&E

De overheid heeft de maatregelen aangescherpt om het coronavirus onder controle te krijgen. Ook bedrijven gaan hun coronaprotocol weer strenger naleven. Voor ons is dit een goede aanleiding om, wederom, kritisch te kijken naar het coronaprotocol en het updaten van de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie).

Van coronaprotocol naar RI&E

Een coronaprotocol en een RI&E worden vaak beschouwd als twee losse documenten. Het grote verschil tussen deze twee documenten is dat het coronaprotocol geen juridische status heeft binnen de Arbowet en daarom geen rechtsgeldig document is. Dat is ook precies de reden dat de RI&E en het plan van aanpak geüpdatet moeten zijn met de geïdentificeerde risico's en beheersmaatregelen.

COVID-19 risico's en maatregelen

De RI&E is een hulpmiddel voor het gezond en veilig werken binnen jouw organisatie. Een reëel en heel actueel risico is besmetting en verspreiding van het COVID-19 virus. In de RI&E dient dit expliciet als risico te worden benoemd. In het plan van aanpak worden de beheersmaatregelen opgenomen. Denk hierbij aan hygiënemaatregelen, regels voor externen en maatregelen rondom thuiswerken. Denk daarnaast ook aan de aanpassingen die gedaan moeten worden aan werkplekken, het gebouw en de werkprocessen.

Bewustwording van je medewerkers

Het actualiseren van de RI&E en het plan van aanpak is de eerste stap van dit traject. Dit resulteert niet direct in een veilige en gezonde werkomgeving. Om de maatregelen en aanpassingen tot een succes te maken is betrokkenheid en bewustwording van je medewerkers een voorwaarde. Samen met hen ga je aan de slag om risico's te beheersen en voorkomen. Werknemers willen zich veilig voelen en jij wilt ze een gevoel van veiligheid geven. Alleen met álle medewerkers zorg je voor een gezonde en veilige werkplek! Hieronder een aantal tips om de bewustwording in jouw bedrijf te vergroten:

  • Draag kartrekkers aan die het naleven van de maatregelen stimuleren
  • Maak nieuwe processen en afspraken visueel
  • Houd je communicatie persoonlijk, leuk en afwisselend

Voor meer informatie over het opnemen van je coronaprotocol in de RI&E kun je contact opnemen met Erik Veldman, projectmanager KVM, via 06 552 82 791 of e.veldman@fortec.nl.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.