Veiligheid en gedrag: richt je je op de olifant of zijn berijder?

 

Om mensen te beïnvloeden moet je je veel meer richten op die olifant dan op de berijder. Voor een langdurige gedragsverandering moet er meer op de combinatie van olifant en berijder gericht worden. Dit is een belangrijk aandachtspunt dat aan bod kwam tijdens het NVVK-veiligheidscongres in Papendal. De beeldspraak, waarbij de olifant staat voor intuïtie (deze volgt intuïtief zijn weg) en de berijder voor analytische afwegingen, werd o.a. gebruikt door José Kerstholt, hoogleraar psychologische besliskunde aan de TU Twente en werkzaam bij TNO.

Thema van het tweejaarlijkse NVVK-congres was zelfredzaamheid. Een actueel onderwerp, doordat de overheid steeds meer verantwoordelijkheid naar elders verschuift. Volgens José Kerstholt betekent zelfredzaamheid dat je jezelf kunt redden zonder professionele hulp, bijvoorbeeld tijdens een incident of een risicovolle situatie.

De specialisten van FORTEC hebben hier dagelijks mee te maken. Zowel in een directe rol als operationeel veiligheidskundige als in een indirecte rol als manager van de afdeling HSE.
Hoe kun je het beste preventief sturen op het gedrag van mensen zodat zij veilig bewust handelen? Moet je hiervoor inzetten op het veranderen van de mens? Tijdens de interactieve sessies “Gedrag’’ en “Beïnvloeden van veiligheidscultuur”, die FORTEC-specialist Olav ten Broek en Max Winter, projectmanager van FORTEC hebben bijgewoond, kwam naar voren dat je mensen niet kunt veranderen.

Max Winter: “De focus moet liggen op het beïnvloeden van het gedrag. Kerstholt geeft aan dat ons gedrag meer wordt bepaald door intuïties dan door analytische afwegingen. Beslissingen op basis van intuïtie worden sneller en associatief genomen. Het is echter vaak wel dat gewoontegedrag lastig met bewuste sturing te veranderen is. Voor snel effect moeten onze veiligheidskundigen meer sturen op het intuïtieve systeem; het gewoontegedrag”.

“Het was een interessant en leerzaam congres. Niet alleen voor mij als afgestudeerd Integraal Veiligheidskundige, maar met name als projectmanager Kwaliteit, Veiligheid en Milieu van FORTEC. Ik ben weer op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied en heb met andere specialisten van gedachten kunnen wisselen. Daarnaast ben ik van mening dat voor een optimale bemiddeling een intermediair zowel naar de klant als naar de kandidaat toe inhoudelijk op de hoogte moet zijn. Doordat ik de markt ken, de vraag van de klant begrijp en de taal van de specialist spreek, ben ik in staat zowel de werkgever als de medewerker goed te begeleiden.”, aldus Max

Zowel Max als Olav, via FORTEC werkzaam bij Cofely Zuid als Senior Veiligheidskundige (HVK) zijn lid van de NVVK en kijken uit naar het volgende congres over twee jaar.

   Klik hier voor meer foto’s.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.