Veiligheidskundige Marcel van Alebeek waarborgt veiligheid van medewerkers tijdens het renoveren en vernieuwen van sluizen en stuwen

Veiligheidskundige Marcel van Alebeek - Van GelderFORTEC-specialist Marcel van Alebeek is werkzaam als veiligheidskundige bij Van Gelder. Hier is Marcel medeverantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het renoveren en vernieuwen van sluizen en stuwen in Amerongen, Driel en Hagestein. Van Gelder is op dit project verantwoordelijk voor het vernieuwen van alle bekabeling en een gedeelte van de elektrische installaties.

Verouderde sluizen en stuwen
De sluizen en stuwen zijn rond 1960-1970 gebouwd en zijn hard aan onderhoud toe. Per stuw of sluis zijn er meerdere onderdelen zoals tandwielkasten en complete vizierschuiven die vervangen moeten worden. Daarnaast is het grootste deel van de bekabeling aan vernieuwing toe. Een flinke klus waar Van Gelder nu ruim 1,5 jaar mee bezig is. De uitvoering blijkt echter lastiger te zijn dan vooraf werd gedacht. Het projectteam is afhankelijk van de weersomstandigheden. Als er veel sneeuw in de Alpen ligt, of bij overmatige regen- of sneeuwval in Duitsland of de Alpenlanden, neemt de waterstand sterk toe. De stuw kan daardoor niet dichtgezet worden waardoor sommige werkzaamheden stilstaan. Ook moet rekening gehouden worden met de aanvoer van water. Zo ontstaat er vertraging.

“Een flinke uitdaging voor ons als team om er toch voor te zorgen dat het project doorloopt. Planningen worden ad hoc bijgesteld waarbij veiligheidssituaties herschreven worden”, aldus Marcel. 

Veiligheidscultuur versterken
Marcel is als veiligheidskundige op dit project aangenomen om de veiligheid van de werknemers op drie projectlocaties te waarborgen. Door het maken van risicoanalyses schat hij in welke aanvullingen er nodig zijn op de werkvergunningen. Vanuit daar controleert hij of alle werkzaamheden inclusief de juiste veiligheidsaspecten in de werkvergunning zijn opgenomen. De afstemming met de hoofdaannemer is dagelijks vóór de aanvang van de werkzaamheden. Ook worden de werkvergunningen en de planning besproken en afgestemd met alle onderaannemers en veiligheidskundigen. Vervolgens worden de werkvergunningen en nieuwe veiligheidsaspecten besproken met de medewerkers.

“Op de projectlocaties controleer ik of alle veiligheidsmaatregelen, zoals beschreven in de werkvergunningen, worden nageleefd en ga ik in gesprek met collega's wanneer ik een situatie zie waar de veiligheid niet in acht wordt genomen. Ik vind het goede gesprek belangrijker dan met de vinger wijzen en vertellen dat iets niet mag.”

Twee keer per dag loopt Marcel een inspectieronde. Hij bezoekt de verschillende projectlocaties om goed overzicht te houden. De grootste uitdaging is om de veiligheidscultuur te versterken. Vooral bij medewerkers die er al heel lang werken en gewend zijn werkzaamheden op een eigen manier uit te oefenen. Marcel bekijkt per situatie wat nodig is aan persoonlijke beschermingsmiddelen en beheersmaatregelen. Vervolgens gaat hij in gesprek met de medewerkers om zo de veiligheid te waarborgen. Zo gaf een medewerker laatst een signaal af dat de huidige veiligheidshelmen niet praktisch zijn wanneer je met je hoofd op vloerhoogte werkt, omdat deze sneller afvallen. Marcel heeft dit direct opgepakt en bekeken wat de mogelijkheden voor stootcaps zijn.

“Door dit signaal direct op te pakken krijg je vertrouwen van je medewerkers. Zij krijgen daarmee het gevoel dat er iemand luistert en zaken oppakt.”

“Van Gelder bewust veilig” campagne
Van Gelder werkt aan de hand van vijf pijlers: betrokkenheid, vakmanschap, grondbeginselen, informeren en uitstraling. Deze pijlers brengen ze constant onder de aandacht bij de medewerkers. Vanaf 2016 is de 'Van Gelder bewust veilig' campagne van kracht. Onderdeel hiervan is het uitgeven van toolboxen en het houden van de daarbij behorende maandelijkse toolboxmeetings. In het kader van deze campagne, verzorgt Marcel toolboxmeetings waarin de veiligheidsaspecten terugkomen volgens de vijf pijlers.

“Een mooi initiatief om transparant te zijn over veiligheid en zorgen dat al onze medewerkers gezond en veilig kunnen werken”.

Wil jij net als Marcel de veiligheidscultuur binnen een organisatie verbeteren? Of wil jij weten welke mogelijkheden FORTEC voor jou heeft om als veiligheidskundige aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Cleo van Os, recruiter KVM bij FORTEC via 06 558 28 591 of via c.vanos@fortec.nl.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.