Waarom energieneutraal bouwen?

Energieneutraal bouwen komt snel dichterbij en de eerste organisaties zijn er zelfs al mee aan de slag gegaan. De herziene Europese Richtlijn energieprestatie gebouwen (2010/31/EU) van mei 2010 stelt dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31 december 2020 bijna-energieneutraal gebouwd moeten worden. En voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dat zelfs al twee jaar eerder.

De Richtlijn noemt belangrijke redenen om de eisen zo aan te scherpen: 40% van het totale energiegebruik in de EU komt voor rekening van gebouwen. Een sterke reductie van het energiegebruik in de gebouwde omgeving en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen vermindert in belangrijke mate de energieafhankelijkheid en zal de CO2 -uitstoot aanzienlijk verlagen. Daarnaast is het heel belangrijk om door energiebesparing de stijgende woonlasten en huisvestingskosten in de hand te houden.

Wat is energieneutraal?

Over ‘energieneutraal’ in de gebouwde omgeving bestaan verschillende beelden. In het algemeen betekent dit dat in een gebouw of gebied het energiegebruik door fossiele brandstoffen wordt gecompenseerd door daar geproduceerde duurzame energie. Energieneutraal betekent dus niet dat er geen fossiele brandstoffen worden gebruikt.

Waarom energieneutraal?

Energieneutraal bouwen kent veel voordelen, vooral op het gebied van comfort, financiën en milieu:

• comfort: (bijna) energieneutrale woningen en gebouwen leveren de gebruiker zomer en winter een zeer aangenaam binnenklimaat.

 • financiën: (bijna) energieneutrale woningen en gebouwen kennen stabiele en beheersbare woonlasten ofwel huisvestingskosten; door de zeer lage energiekosten zijn ze vrijwel onafhankelijk van prijsstijgingen.

 • milieu: 40% van het totale energiegebruik in de Europese Unie komt voor rekening van gebouwen; laag energiegebruik betekent lage CO2-uitstoot, zo houden we de klimaatverandering binnen de perken.

Bij onze opdrachtgevers is energieneutraal bouwen ook zeer actueel. Wil jij hier een bijdrage aan leveren? Bekijk dan eens de vacature van werkvoorbereider woningbouw of projectleider duurzaam bouwen.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.