Week van de RI&E bij FORTEC

Van 17 tot 21 juni het de week van de RI&E, risico-inventarisatie en -evaluatie. De RI&E helpt op een gestructureerde manier risico’s op de werkvloer in kaart te brengen en maatregelen te nemen. Ofwel, veilig en gezond werken.

Onze KVM-specialisten zorgen dagelijks voor een zo veilig mogelijke werkomgeving. Deze week staan FORTEC én onze specialisten extra stil bij de meerwaarde van de RI&E. Één van onze specialisten, Coby Ufkes, deelt haar visie over de RI&E.  

Aandacht voor de PRI&E
“Veiligheid is het bewust nemen van aanvaardbare risico’s. In de week van de RI&E zijn we hier extra bewust mee bezig en is er veelvuldig aandacht voor de RI&E. Een zeer goed initiatief. Persoonlijk denk ik dat er wel een factor mist, namelijk de relatie met de andere aanwezige risico inventarisaties, zoals de PRI&E, project risico-inventarisatie en – evaluatie.

Coby UfkesDe visie van Coby is als volgt: “werkprocessen kunnen veilig uitgevoerd worden als de risico’s goed zijn geïnventariseerd en beheerst. Dit is alleen mogelijk door alle risico’s vooraf in kaart te brengen  en deze te verlagen tot een acceptabel niveau. Dat is het basisprincipe van de PRI&E. Nu is de PRI&E vaak een dikke, stoffige map verstopt in een kast. Zonde! Want juist de PRI&E helpt om de VGM-risico’s al vanaf de initiatieffase in beeld te hebben. Het is een instrument om tijdens het ontwerpproces de BTO-keuzes aan te spiegelen en om tijdens de uitvoering het gebruik en de sloop de ‘echte’ aanwezige risico’s te beheersen. Sta bij de week van de RI&E daarom ook eens stil bij het niveau van verschillende PRI&E’s in uw organisatie en het proces van totstandkoming.”

Welke tips heb jij voor de totstandkoming van een succesvolle RI&E?

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.