Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door Tweede Kamer

Zoals wij eerder informeerden in ons nieuwsartikel van 18 januari werd het wetsvoorstel voor kwaliteitsborging in de bouw door de Tweede Kamer behandeld. Op dinsdag 21 februari is de Tweede Kamer akkoord gegaan met dit wetsvoorstel. Deze wet draagt bij aan een versterking van de positie van zowel de consument als de opdrachtgever. Door aanscherping van de aansprakelijkheid van de aannemer worden consument en opdrachtgever beter beschermd wanneer na oplevering gebreken worden ontdekt.

Onder andere de volgende punten zijn nieuw in deze wet:

  • De aannemers zijn verplicht om de consumenten te informeren hoe zij verzekerd zijn voor gebreken tijdens de bouw en na de oplevering. Ook dient er bij oplevering een consumentendossier overhandigt te worden aan de opdrachtgever.
  • Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet door de gemeente gecontroleerd worden of er aan alle nieuwe wettelijke eisen is voldaan.

Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Na goedkeuring kan het vanaf 2018 stapsgewijs ingevoerd gaan worden.

Terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.