Enthousiaste werkvoorbereider / toezichthouder Groen en/of Cultuurtechniek

Frank beschikt over positieve referenties vanuit de Gemeente Helmond en Kragten.

Opleiding: HBO Plattelandsvernieuwing aan Hogeschool HAS Den Bosch, Afstudeerrichting: Tuin- en Landschapsmanagement

Werkervaring: 05/2014 - heden: Fortec
½ FTE Adviesbureau Kragten : Inventarisatie - Calculatie (GWW) en ramingen - Bestekken ( GWW ) - Technisch tekenwerk (Autocad) - Advies en technische uitwerking van beheer-, beplantings en inrichtingsplannen.

½ FTE Gemeente Helmond: Toezicht en projectbegeleiding binnen enkele cultuurtechnische projecten van het Ingenieursbureau van de gemeente Helmond. Waaronder park Goorloop Noord te Helmond.


10/2011 - 05/2014: Gemeente Helmond
07/2013 - 05/2014:
Projectmedewerker (cultuurtechniek) IBH
Afdeling: Ingenieursbureau Helmond. Vakgebied groen. Taken en verantwoordelijkheden binnen 'groene' (her-)inrichtings- en renovatie projecten: Voorbereidingsfase: Inventarisatie, opdrachtvoorbereiding en uitwerking (tekeningen, bestekken, opdrachtomschrijvingen), offerteaanvraag en inkoop (plant)materiaal, calculatie en raming. Realisatiefase: zie functie toezichthouder IBH gemeente Helmond.

10/2012 - 07/2013:
Toezichthouder IBH, ½ FTE
Afdeling: Ingenieursbureau Helmond. Vakgebied groen Taken en verantwoordelijkheden binnen de realisatiefase van 'groene' (her-)inrichtings- en renovatie projecten:
(besteks-)Toezicht op planning, uitvoering en leveringen (o.a. op kwaliteit, veiligheid en naleving van het bestek), projectbegeleiding en directievoering, bestek administratie, voorbereiding en verslaglegging van bouwvergaderingen, oplevering, nacalculatie, terugkoppeling en verantwoording richting projectleiders.

10/2011 - 07/2013:
Toezichthouder / wijkopzichter groen vanaf oktober 2012 ½ FTE
Afdeling: Wijkonderhoud & Exploitatie Taken en verantwoordelijkheden: Toezicht op (meerjarige) onderhoudsbestekken (beeld en frequentie). Klachtenafhandeling en contactpersoon openbaar groen. Contactpersoon aannemers. Schouwen beeldbestek. Nacalculatie en bestek administratie van termijnen, urenstaten en rekeningen. Voorbereiding, opdrachtverstrekking en toezicht op (kleinschalige) regiewerken en renovatie- en onderhoudsopdrachten. Verantwoording naar en contact met gebiedsbeheerders.

2010 - 2011: Coppelmans, Deurne
Ass. Bedrijfsleider
Aansturing werknemers buitendienst, orderverwerking, vragen- en klachtenafhandeling, dagelijkse werkzaamheden en verzorging tuinafdeling, vervanging bedrijfsleider.

ga terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.