KAM-coördinator

die van nature grondig te werk gaat

Opleiding:
Hogere Veiligheidskunde
Middelbare Veiligheidskunde
Hogeschool Larenstein Natuur- en milieubeheer
Middelbare tuinbouwschool

Cursussen:
IRCA Quality Management Systems Lead Auditor Training Course, Basis OCE (Opsporen Conventionele Explosieven), cursus gas meten (EX-OX-TOX), Verschillende certificaten behaalt; BRL 1001, 2001, 2002, 2018 en 6001, VCA voor leidinggevenden, cursus gas meten (EX-OX-TOX), omgaan met kwik, werken met perslucht, zuurstof en redox meten in grondwater, asbestherkenning, gebruikstraining XRF, DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten), erkenning projectleider BRL6000 en auditor door Eerland Certifications.

Werkervaring:
Deze KAM-coördinator heeft zijn rugzak goed gevuld tijdens zijn carrière. Hij is gespecialiceerd in asbest en bodem, arbowetgeving en bodemwetgeving. Hij acteert vooral tussen management en operatie. Daarnaast heeft hij onder andere veel ervaring met certificeringen, het opzetten en onderhouden van managementsystemen KAM-breed, bodemsaneringen en milieukundige onderzoeken. Dit voornamelijk binnen de aannemerij en advies- en ingenieursbureaus.

Persoonlijkheid:
Deze KAM-coördinator denkt mee en vooruit. Zijn behulpzaamheid is een troef. Hij denkt gevraagd en ongevraagd mee met collega's als hij ziet dat dat hen vooruit helpt. Hij zet moeilijk begrijpbare vaktaal om naar heldere, te behappen rapporten. Hij is een goede netwerker en een volwaardige gesprekspartner op directie- en managementniveau.

Inzetbaarheid:
Deze specialist is 24 uur per week beschikbaar.

ga terug
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.