%|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|% %|%%|%

VTH

VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING (VTH)

FORTEC beantwoordt capaciteitsvraagstukken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. In de loop der jaren hebben we een intensieve samenwerking opgebouwd met Omgevingsdiensten (of hun voorlopers) in verschillende regio´s. Dat maakt dat we deze bijzondere markt door en door kennen. Daardoor zijn we in staat snel en effectief de juiste specialisten te leveren. Gedreven professionals die alles weten van het Bouwstoffenbesluit of DTA-certificering. Van GIS-systemen en stikstofdepositievraagstukken. Enthousiaste collega’s die daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn.  

Onze partners waarderen deze combinatie van kennis, betrokkenheid en samenwerking. Dat uit zich in succesvolle en duurzame relaties. Zo leren we elkaar steeds beter kennen en kunnen we samen ‘meeveren’ met de markt. Gezamenlijk optrekken, kansen creëren en benutten. Dat is de taal die we samen spreken.

Een aantal voorbeelden van functies in het VTH-domein die wij kunnen invullen:

  • vergunningverlener
  • toezichthouder
  • handhaver
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies.
Bekijk ons cookiebeleid.